Disclaimer

Reünistenvereniging Tandheelkunde Nijmegen en www.rvtnijmegen.nl hebben de op deze website getoonde informatie met zorg samengesteld, maar kunnen voor de juistheid en volledigheid daarvan niet instaan. Er wordt geen enkele garantie of verklaring gegeven inzake de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt gepubliceerd of waartoe toegang wordt geboden.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade, ten gevolge van toegang tot en gebruik van de website, wordt door Reünistenvereniging Tandheelkunde Nijmegen afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website.

Ingeschreven in het register van Kamers van Koophandel onder nummer 09106218.

PRIVACY STATEMENT

Reünistenvereniging Tandheelkunde Nijmegen respecteert zoveel mogelijk de privacy van gebruikers van de website www.rvtnijmegen.nl. Door uw persoonsgegevens op te geven op de website gaat u ermee akkoord dat Reünistenvereniging Tandheelkunde Nijmegen uw gegevens overeenkomstig dit privacy statement gebruikt. Reünistenvereniging Tandheelkunde Nijmegen wordt hieronder vermeld als RVT Nijmegen, en omvat zowel de Vereniging als de verantwoordelijken voor de website.

Als u onze website bezoekt stelt u ons in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen. RVT Nijmegen vindt het belangrijk dat uw gegevens goed beschermd worden.

Persoonsgegevens
RVT Nijmegen zal om uw persoonsgegevens vragen voor het uitvoeren van verschillende overeenkomsten die u met RVT Nijmegen aan kunt gaan. Zo vragen we om onder andere een e-mail adres bij inschrijving. Ook op indirecte wijze worden automatisch gegevens aan RVT Nijmegen verstrekt, zoals uw IP-adres. RVT Nijmegen zal de privacy van gebruikers van haar website respecteren en deze gegevens uitsluitend gebruiken voor vooraf beschreven doeleinden en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.

We krijgen verschillende soorten informatie over u, waaronder:

  • Uw gegevens: De informatie die verplicht is wanneer u zich registreert als lid van de vereniging, en de gegevens die u zelf deelt.
  • Registratiegegevens: Wanneer u zich aanmeldt voor RVT Nijmegen, wordt gevraagd om informatie zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en uw de afstudeerjaar. De gegevens die u hebt vermeld zijn niet zichtbaar voor andere bezoekers.
  • Gegevens die u zelf deelt: Uw gegevens omvatten ook de gegevens die u zelf met RVT Nijmegen deelt, zoals een inschrijving, of foto’s die u zelf instuurt.

RVT Nijmegen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Cookies
RVT Nijmegen maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand dat door de website wordt verzonden en informatie over uw bezoek aan de website registreert. www.rvtnijmegen.nl verzendt enkel strikt noodzakelijke cookies naar uw computer. Er worden geen statistieken over uw bezoek bijgehouden.

Privacybeleid van derden
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website(s) van RVT Nijmegen zijn verbonden. Er wordt door RVT Nijmegen geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid  aanvaard voor de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens.

Toepassingsbereik
Deze disclaimer en de privacyverklaring zijn van toepassing op de door RVT Nijmegen geëxploiteerde websites. Verwijzingen naar sites die niet door RVT Nijmegen worden onderhouden zijn louter ter informatie en gemak voor de bezoeker opgenomen. RVT Nijmegen staat niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan. Echter, RVT Nijmegen bewaakt voortdurend de content. Ongewenste boodschappen, verhalen, reclames of beelden worden zonder overleg verwijderd.

Door gebruik te maken van de website van RVT Nijmegen gaat u akkoord met deze disclaimer.

De voorwaarden in deze disclaimer en privacyverklaring kunnen onaangekondigd aangepast worden. Wijzigingen zijn van kracht zodra deze op deze pagina gepubliceerd zijn.

Eigenaar
De informatie, afbeeldingen, lay-out, documenten, audio, video, tekst en software op deze website zijn intellectueel eigendom van de gebruiker, maar de gebruiker geeft deze bij publicatie volledig vrij. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder toestemming van RVT Nijmegen, de licentiehouder en de maker/eigenaar van het intellectuele eigendom.

Aansprakelijkheid
Hoewel RVT Nijmegen maximale zorg besteedt aan de op de website getoonde informatie,  kan niet voor de juistheid en volledigheid daarvan worden ingestaan. RVT Nijmegen aanvaardt hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid.